Je čas slavit! Ano, znovu!!

2022 Gartner® Critical Capabilities for Primary Storage
HITACHI VANTARA – ŠPIČKA V OBLASTI PRIMÁRNÍCH DISKOVÝCH POLÍ

Analytická společnost Gartner vydává každý rok na podzim dvě velice zásadní analýzy. Obě se zabývají oblastí primárních diskových úložišť pro firemní nasazení. Proto by tyto analýzy měly zajímat zákazníky, kteří uvažují v blízké budoucnosti o nákupu produkčního úložiště. Získají zde totiž cenné informace o firmě vyrábějící daný produkt a také detailní informace o konkrétním produktu. Osobně je považuji za významný „poradní“ hlas při rozhodování o finálním výběru kriticky důležitého centrálního diskového úložiště.

Gartner HITACHI

První z analýz je dobře známý magický kvadrant „Magic Quadrant for Primary Storage“. Druhým, možná méně známým, ale určitě důležitějším při rozhodování, je „Critical Capabilities for Primary Storage“. Pojďme se podívat na výsledky Hitachi Vantara v obou analýzách konkrétněji.

HITACHI VANTARA A MAGIC QUADRANT FOR PRIMARY STORAGE 2022

Magic Quadrant od Gartnera analyzuje vendora primárních diskových polí jako celek, nikoli konkrétní produkt. Vendora hodnotí z pohledu ucelenosti produktové strategie a také z pohledu schopnosti tuto strategii úspěšně exekuovat. Tento rok Gartner zkoumal celkem 13 společností, mezi nimiž je již tradičně zahrnuta i Hitachi Vantara. Hitachi Vantara se již počtvrté v řadě umístila v magickém kvadrantu na pozici Leadra, kde si drží stabilně svou pozici. Ano, je to tak. Pokud se podíváte na historický vývoj v umístění, zaznamenali jsme společně s HPE nejmenší pohyb v kvadrantu oproti minulému roku. Oproti tomu společnosti jako Dell Technologies, Pure Storage, NetApp, Huawei a IBM zaznamenaly propad – směr dolů a doleva.

Co je dost důležité, je detailní popis každého vendora, který je součástí analýzy. Každý totiž „hodí oko“ na graf a tím to pro něj končí. Pročíst si pár řádků nezabere moc času a získáte ucelenější pohled na věc. Tak jen ve zkratce, čeho si analytici Gartneru všimli:

Ops Center Clear Sight je intuitivní web portál pro monitoring vašich diskových polí. Více se o ní můžete přečíst v tomto článku.

Toto je určitě zajímavá možnost pro všechny zákazníky Hitachi Vantara, jak snížit celkové náklady na vlastnictví diskových polí VSP.

Za zmínku stojí i to, že si analytici Gartneru všimli i nejnovějšího přírůstku v rodině blokových diskových polí Hitachi Vantara – a to Virtual Storage Software Block (VSSB). Jedná se o čistě softwarově definované diskové pole, které provozujete na standardních x86 serverech. Tedy onprem, v privátním, nebo veřejném cloudu. Zásadní je to, že VSSB nabízí kompatibilitu se stávající VSP platformou. Detailněji se k VSSB vrátíme v některém z dalších článků.

A poslední citace, která krásně uvede následující kapitolu, uvádí:

HITACHI VANTARA VSP 5600 – JEDNIČKA V CRITICAL CAPABILITIES FOR PRIMARY STORAGE 2022

Report „Critical Capabilities for Primary Storage“ již nehodnotí vendora, jako celek, ale konkrétní produkty daného vendora. V tomto reportu Gartner hodnotil 11 vendorů a celkem 19 konkrétních produktů spadajících do ranku full flash, hybridních nebo software-defined primárních diskových polí.

Produkty jsou hodnoceny z pohledu nabízených funkcí, a hlavně také z pohledu jejich vhodnosti pro specifické use cases. Use cases bylo celkem 5 a konkrétně se jednalo o:

Hitachi Vantara nasadila do hry vlajkovou loď VSP 5600 a nejnovější přírůstek v podobě Virtual Storage Software Block (VSSB).

Nejlepší hodnocení ze všech hodnocených produktů získala VSP 5600. Posuďte sami:

Jen pro jistotu – VSP 5600 se umístila na prvním místě pro 3 hodnocené use cases, pro zbylé dva obsadila 2. místo.

Takže pro vás, kdo provozují databázové transakční systémy, serverovou nebo desktopovou virtualizaci, anebo konsolidují aplikace, je jasně nejlepší volbou VSP 5600 od Hitachi Vantara! A pokud váš workload zahrnuje i kontejnery a Cloud operations, tak také „nešlápnete“ s VSP 5600 vedle.

Ještě si dovolím uvést několik citací z reportu:

ZÁVĚR

Oba zmiňované reporty od analytiků Gartner jen potvrdily, že Hitachi Vantara dále inovuje svou platformu primárních blokových polí VSP. Nejen že jsme po 4. v řadě potvrdili stabilní pozici v Leaders kvadrantu, ale také se ukázalo, že VSP 5600 je nejlepším polem pro OLTP provoz, pro serverovou a desktopovou virtualizaci a pro aplikační konsolidaci. Pro provoz kontejnerů a pro hybridní Cloud nabízí VSP 5600 druhý nejlepší výsledek oproti silné konkurenci.

Co je zásadní, že všechny modely VSP v portfoliu Hitachi Vantara disponují stejným operačním systémem SVOS RF a tudíž totožným setem funkcí. Takže pokud je pro Vás VSP 5600 „zbytečně“ výkonným strojem, můžete sáhnout po výkonnostně nižších modelech, například VSP E590, ale funkce zůstanou zachované. Jinými slovy, i VSP E590 nabízí ty špičkové vlastnosti, které vyzdvihuje Gartner!!

Pro ty z vás, kdo si chtějí prostudovat plně znění výše diskutovaných reportů, tak prosím navštivte tuto stránku: https://www.hitachivantara.com/go/2022-gartner-magic-quadrant-for-primary-storage.html

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat na hitachi@dns.cz.

Přihlaste se k odběru novinek