Disková pole Hitachi Vantara VSP E

DISKOVÁ POLE VSP E

Disková pole Hitachi Vantara jsou známá primárně globálními firmami, které je využívají pro své kritické systémy. Ne nadarmo Hitachi technologii využívá 85 ze 100 Global Fortune firem. Menší společnosti se domnívají, že špičková technologie Hitachi Vantara je pro ně nedostupná. A to je velký omyl, který, pevně doufám, napravíme tímto článkem. Tentokrát se zaměříme na rodinu diskových polí VSP E. A co že to E v označení pole vyjadřuje?

E, jako „Enterprise“ a zároveň E, jako „Everyone“.  Hitachi VSP E = Hitachi Storage Enterprise kategorie pro všechny!
 
Diskové pole VSP E
Obrázek 1: Diskové pole VSP E

A nejedná se jen o názor samotného Hitachi. Tento pohled na věc zaujímá i známá analytická společnost IDC. Přečtěte si jejich názor na VSP E pole. K dispozici je zde.

 

ENTERPRISE for EVERYONE, MADE IN JAPAN

Jak je možné dosáhnout Enterprise kvality diskového pole dostupného pro všechny, tím myslím pro střední a menší společnosti? Odpovědí je jedinečnost přístupu Hitachi engineeringu v podobě využití jednoho operačního systému (SVOS) napříč všemi modely diskových polí v portfoliu Hitachi.

Enterprise technologie pro všechny, to je VSP E.
Obrázek 2: Enterprise technologie pro všechny, to je VSP E.

Ano, je to tak. Funkce, které využívají globální společnosti na svých enterprise polích řady VSP 5000, jsou plně dostupné i pro modelovou řadu VSP E. Dalším společným pojítkem všech modelů VSP úložišť je jednotné management prostředí pro správu diskových polí. Dle potřeb vaší společnosti můžete zvolit jednoduchý management v podobě Hitachi Storage Advisor Embeded, nebo komplexnější nástroj Hitachi OpsCenter. Detaily k managementu si můžete přečíst v tomto článku. Jediné, co je odlišné od VSP 5000, je hardware, na kterém SVOS běží, a tím i výkonnost a škálovatelnost. Když jsme zmínili tu výkonnost…..

 

NEKOMPROMISNÍ VÝKONNOST

VSP E modely, konkrétně VSP E790 a VSP E590, jsou disková pole osazená dvěma kontroléry ve společném chassis. To je nutné zmínit na úvod této kapitoly.
Každý kontrolér je osazen dvěma CPU Intel Xeon s 6, nebo 16 jádry. Celkem je tedy k dispozici 24, nebo 64 výpočetních jader pro běh operačního systému SVOS. Globální cache je o kapacitě 368GB RAM per kontrolér, celkem 768GB. Tyto parametry již naznačují, že dual kontrolérový systém VSP E není žádné „ořezávátko“. Pokud ještě dodáme podporu disků typu Enterprise class NVMe, je zaděláno na pořádný „fičák“.

Pohled pod pokličku VSP E.
Obrázek 3: Pohled pod pokličku VSP E.

Pro objektivitu srovnáváme veřejně známá „Hero numbers“, aneb výkon v random read hit testu. A to jak v hodnocení IOPS, tak z pohledu Response time.
Jak si stojí VSP E790, ten výkonnější model VSP E, v porovnání s aktuální konkurencí na trhu?
VSP E790 dosahuje maximálního výkonu 6,88 milionu IOPS a nejnižší latence 66 µs. Z pohledu Response time dosahuje VSP E790 nejlepších výsledků na trhu midrange diskových polí. Z pohledu maximálního IOPS výkonu jsme na 3. místě. Zde je nutné zmínit, že porovnáváme dual-kontrolérový model VSP E s konkurencí, která pro dosažení maximálního výkonu vyššího o 12%, respektive 31%, využila modely s výrazně větším počtem kontrolérů. Při pohledu optikou výkon na jeden kontrolér, je VSP E790 jasným vítězem tohoto klání. A tím se opět dostáváme k tomu, jak efektivně je OS diskového pole SVOS využít dostupné hardwarové prostředky. Prostě Made in Japan!

VSP E790 srovnání s konkurencí – IOPS.
Obrázek 4: VSP E790 srovnání s konkurencí – IOPS.
VSP E790 srovnání s konkurencí – Response time.
Obrázek 5: VSP E790 srovnání s konkurencí – Response time.

A co VSP E590? Příběh je totožný jako u většího sourozence. VSP E590 dosahuje nejlepší hodnoty Response time v porovnání s konkurencí. Opět nejnižší latence 66 µs. Maximální výkon dosahuje hodnoty 4,06 milionu IOPS a dosahuje 2. nejlepšího výsledku v porovnání s konkurencí. Opět ale platí výše uvedené – porovnáváme dual-kontrolérový systém s konkurencí využívající výrazně vyšší počet kontrolérů do sažení výkonu vyššího o 28%. Při pohledu optikou výkon na jeden kontrolér, je VSP E590 také jasným vítězem tohoto klání.

VSP E590 srovnání s konkurencí – IOPS.
Obrázek 6: VSP E590 srovnání s konkurencí – IOPS.
VSP E590 srovnání s konkurencí – Response time.
Obrázek 7: VSP E590 srovnání s konkurencí – Response time.

Nejen naše interní testování ukazuje, že VSP E je opravdu špičkou na trhu. Toto je vyjádření zákazníka, který podrobil VSP E790 a E590 podrobnému testování během výběrového řízení na novou storage platformu:
„Just to put it to you in perspective, regarding no-ADR read workload, this is by far the most IOPS you can get from a 2U system in the market.“
„For non-CACHE friendly workloads that need absolute performance, this is the best 2U system in the market, this is by far superseding any of the other systems in this chassis size.“

 

FLEXIBILITA A KAPACITNÍ ŠKÁLOVATELNOST

Další zásadní výhodou VSP E pro menší a střední zákazníky je flexibilita. Flexibilita z pohledu možného využití různých typů disků pro ukládání dat. VSP E pokryje vaše potřeby od nejkritičtějších systémů, vyžadujících maximální výkon a nejnižší latence, až po systémy archivního typu. A to vše v jednom diskovém poli a současně. Využít můžete disky následujícího typu:

Z disků výše lze vytvářet kapacitu typu full flash, HDD, nebo hybridní tierovanou. Tierovaný koncept zdaleka není za zenitem. Je extrémně výhodný pro podniky střední a menší velikosti pro dosažení nejefektivnějšího uložení dat.
Co se týče maximálních kapacit, VSP E790 i 590 vám umožní uložit vice než 700TB na super rychlou NVMe kapacitu a více než 5PiB na kapacitu SAS disků.

 
EFEKTIVITA ULOŽENÍ DAT

V dnešní době je velice důležitým ukazatelem pro všechny zákazníky efektivita využití fyzické diskové kapacity. K vyšší efektivitě využití kapacity přináší VSP E možnost nasadit deduplikaci a kompresi dat. Implementace redukčních algoritmů je shrnuta ve funkci operačního systému SVOS s názvem Adaptive Data Reduction (ADR), který dosahuje celkového redukčního poměru až 4:1. ADR přináší ale hned několik dalších zásadních výhod.

Adaptive Data Reduction – deduplikace a komprese dat.
Obrázek 8: Adaptive Data Reduction – deduplikace a komprese dat.

Možnost deduplikovat a komprimovat data pouze na vybraných volumech, nikoli plošně, zajišťuje možnost vybrat jen ta data, u kterých datová redukce bude mít největší přínos. Pro aplikace šifrující data, nebo databáze komprimující data, nedává vůbec smysl pokoušet se o další datovou redukci na úrovni úložiště. Přínos je minimální, ale spotřeba zdrojů, nutných k realizaci datové redukce, se nemění.
Datová redukce je relativně náročná operace. Aby ovlivnění výkonnosti diskového pole VSP E touto funkcí bylo minimální, je SVOS plně optimalizován a využívá maximálně efektivně dostupné hardwarové zdroje. Výpočetní výkon diskového pole je dimenzován plně v souladu s požadavky funkce ADR. Viz počet výpočetních jader – VSP E590 disponuje 24 jádry a VSP E790 64 jádry.
Reakce zákazníků, kteří podrobili VSP E detailnímu testování, jsou jasné: „With software ADR it is the BEST in the Industry RIGHT NOW!”

 

KONEKTIVITA

Pro připojení do vaší SAN, ať už pomocí iSCSI, nebo FC protokolu, je k dispozici 6 IO slotů. Každý IO slot je možné osadit následujícími moduly:

Celkem je tak možné připojit VSP E pomocí až 24x 32Gbit FC porty, což představuje propustnost v řádu 96GB. Nebo pomocí 12x 10Gbit iSCSI porty, což představuje propustnost v řádu 15GB.

Obrázek 9: VSP E disponuje 6 IO moduly pro zajištění konektivity.
Obrázek 9: VSP E disponuje 6 IO moduly pro zajištění konektivity.

Kombinace FC a iSCSI je samozřejmě možná. Je nutné ale dodržet totožné osazení IO slotů na obou kontrolérech pole.
Port pro management je dedikovaný v podobě 1Gbit RJ45 portu.

 

BEZPEČNOST DAT

Zabezpečení dat pomocí šifrování je samozřejmostí. K dispozici je šifrování pomocí AES 256bit algoritmu, jehož implementace je v souladu s předpisem FIPS 140-2. Pro správu šifrovacích klíčů je možné využít interní key management, nebo podporujeme i externí key managementy třetích stran.
V Hitachi, jak je naším zvykem, využíváme hardwarově akcelerované šifrování pomocí speciálních back end kontrolérů. Nejedná se tedy o implementaci šifrování pomocí samotných disků. V čem je výhoda Hitachi realizace?
Nulový dopad na výkon diskového pole, protože je šifrování realizované specializovaným hardware. Všechny typy disků, které VSP E podporuje, lze zašifrovat. Případně si můžete zvolit k šifrování jen vybrané disky, které budou sloužit pro uložení citlivých dat, a zbytek pole může zůstat nešifrované. Anebo se kdykoli rozhodnout, že zašifrujete i zbylé disky. Jedním slovem flexibilita.
Bezpečnost dat ale neznamená jen šifrování. VSP E je vybavené i softwarovými funkcemi pro certifikované smazání dat (Shredder) a plným auditem.

 

BUDOUCNOST BEZ STAROSTÍ


Ve světě diskových polí bylo zvykem, že po ukončení životního cyklu úložiště bylo nutné data přenést ze „starého“ úložiště na nové. Pro mnoho organizací je migrace velice bolestivým krokem, hlavně z důvodu negativních vlivů na produkční systémy, nároky na odstávky a časovou náročností těchto úloh. S Hitachi technologií mnoho negativ odpadá, protože je možné realizovat migraci ze starého úložiště na nové bez jakékoli odstávky systémů plně online a s minimálním vlivem do produkčních systémů. Bezodstávková migrace dat je k dispozici u Hitachi již roky. Ale samotný přesun dat stále zůstává.
VSP E následuje VSP 5000 s možností technologické modernizace za provozu a bez nutnosti migrace dat. Takzvaná Data In Place upgrade. Vaše stávající generace kontrolérů diskového pole může být bez jakékoli odstávky a migrace dat upgradovaná na nejmodernější dostupné kontroléry. Můžete tak bez problémů a rizik naplňovat požadavky vašich aplikací a uživatelů.

ZÁVĚR

Závěrem je vhodné shrnout nejzásadnější výhodu rodiny polí Hitachi. Tou je bezesporu provoz jednoho operačního systému SVOS. Pro zákazníky jsou tak dostupné totožné funkce ať už provozujete vlajkovou loď VSP 5000, nebo nejvýkonnější dual-kontrolérové pole na trhu VSP E.
SVOS určuje dostupné funkce a „hardwarové balení“ výkonnost zařízení. Stačí si proto jen vybrat tu správnou velikost. Velikosti S, M, L jsou reprezentovány VSP E, velikost XL odpovídá VSP 5000. Rozdílná balení, ale stále stejná enterprise technologie.

I přesto, že nejste ve Fortune 100, si můžete dovolit špičku na trhu diskových polí. VSP E opravdu znamená „Enterprise technology for Everyone“.
Pro další detaily nás neváhejte kontaktovat na hitachi@dns.cz.

Přihlaste se k odběru novinek