Management diskových polí Hitachi Vantara VSP

DATOVÁ ÚLOŽIŠTĚ Hitachi Ops Center

Datová úložiště Hitachi vynikají svým výkonem, stabilitou a legendární dostupností. Můžete se na ně prostě spolehnout. Také ale „vynikaly“ složitým prostředím pro správu, které bylo navíc děsivě pomalé. Naše zákazníky jsme vyslyšeli a již v roce 2017 jsme přišli s první vlaštovkou modernizovaného prostředí pro administraci polí – Hitachi Storage Advisor.

Hitachi díky faktu, že všechna disková pole rodiny VSP využívají stejný operační systém SVOS, nabízíme pro všechna pole totožné management prostředí. Protože myslíme na celé spektrum našich zákazníků – od nejmenších, s jedním centrálním úložištěm VSP, až po velké společnosti, s komplexní IT infrastrukturou – nabízíme dvě možnosti správy úložišť:

Dva přístupy k managementu Hitachi polí
Obrázek 1: Dva přístupy k managementu Hitachi polí.

V následujících kapitolách podrobněji popíšeme, jaké možnosti správy dané nástroje nabízejí.

HITACHI STORAGE ADVISOR EMBEDDED

Hitachi Storage Advisor Embedded (dále jen HSAE) cílí na potřeby společností, které využívají pouze jedno centrální diskové pole Hitachi VSP. Typickou potřebou je intuitivnost managementu a jednoduchost použití.
Proto je HSAE integrováno přímo v diskovém poli a nepotřebuje pro svůj běh žádnou další podpůrnou infrastrukturu, jako například virtuální server. Stačí jen připojit management port pole do sítě, otevřít váš oblíbený web browser a začít publikovat kapacitu pole aplikačním serverům. Jednodušší to již být nemůže.

Obrázek 2: Přihlašovací obrazovka Hitachi Storage Advisor Embedded.

Velkou devizou HSAE je právě intuitivní prostředí a „zadrátované“ best practices společnosti Hitachi. Na první pohled máte k dispozici informace o modelu diskového pole, jeho sériovém čísle a stavu jednotlivých komponent. Základní obrazovka dále poskytne přehled o kapacitě a jejím využití, efektivitě datové redukce, počtu připojených serverů a volumů a také výkonové metriky.

Základní obrazovka HSAE.
Obrázek 3: Základní obrazovka HSAE.

Zadrátované best practise zásadně zjednodušuje život všem administrátorům. Jsme si vědomi, že ne všichni jsou stejnými fandy do Hitachi storage, a proto jednoduchý průvodce umožní realizovat dané úlohy co nejvíce v souladu s doporučením Hitachi. A to bez nutnosti číst manuály, něco „googlit“ nebo volat na support.

Průvodce vás provede akcemi, jako jsou:

Není nutné být storage specialista/ka a všechny tyto činnosti budou i tak jednoduchým úkolem.

Průvodce vytvořením volume a připojení k serveru.
Obrázek 4: Průvodce vytvořením volume a připojení k serveru.

Pokud se chcete podívat, jak vypadá celé workflow vytvoření diskového poolu, přidání serveru, připojení volume k serveru, zvětšení kapacity volume a monitoring výkonu pole v prostředí Hitachi Storage Advisor Embedded, doporučujeme toto 4minutové video.

HITACHI OPS CENTER

Hitachi Ops Center cílí na potřeby společností s komplexní IT infrastrukturou a využívající více datových center. Typickou potřebou je stále intuitivnost managementu a jednoduchost použití, ale také zajištění:

Nasazení Ops Centra je možné realizovat instalací pomocí jedné, nebo více, OVA do prostředí VMware, případně na bare-metal servery pomocí jednotlivých instalačních balíků. Záleží jen na potřebách zákazníka a velikosti prostředí, které budete spravovat.

Po instalaci stačí jen otevřít webový prohlížeč a přihlásit se do centrálního portálu. Portál zastřešuje všechny funkce Ops Centra a zajišťuje služby jako:

Centrální portál Hitachi Ops Center.
Obrázek 5: Centrální portál Hitachi Ops Center.

Z centrálního portálu lze přistoupit k jednotlivým částem řešení, které se zaměřují na specifické oblasti konfigurace a nastavení funkcí Hitachi storage a dotčené infrastruktury. Mezi tyto části patří:

V následujících kapitolách jsou popsané výše zmíněné části.

Pokud se chcete dozvědět další informace o Hitachi Ops Center, tak doporučuji tento webinář od Hitachi Center of Excellence 

HITACHI OPS CENTER ADMINISTRATOR

Účel Ops Center Administratora je, jak název napovídá, základní administrace diskového pole a dalších komponent infrastruktury. Ač používáme slovo „základní“, činností, které Administrator pokrývá je mnoho. Cíl je ale jen jeden – zásadní zjednodušení správy pole.

Zásadní je možnost přidat do jedné instance Administratora následující infrastrukturní komponenty:

Všechna zařízení je poté možné spravovat z jednoho prostředí.

Základní obrazovka Ops Center Administrator.
Obrázek 6: Základní obrazovka Ops Center Administrator.

Po přidání komponent již můžeme realizovat oné základní administrátorské činnosti, jako je připojení volumu z pole na server apod. Opět využijeme intuitivní průvodce se zabudovaným Hitachi Best Practice, které nám usnadní práci. V jednom intuitivním workflow tak lze vytvořit více volumů, připojit je k serveru specifickými cestami (a využít automatický SAN zoning) a nastavit datovou ochranu pomocí lokálních, nebo vzdálených replik dat, jak je zobrazeno na Obrázku 7.


Mezi další činnosti, které umožňuje realizovat Administrator, patří:

Obrázek 7: Workflow vytvoření volume a připojení k serveru.

Pokud se chcete dozvědět detailní informace managementu storage pomocí Hitachi Ops Center, tak doporučujeme tento webinář od Hitachi kolegů z Center of Excellence.

HITACHI OPS CENTER ANALYZER

Pokud provozujete komplexnější IT prostředí, jistě znáte z vlastní zkušenosti, jak složité je, najít takzvaně jehlu v kupce sena. Přesně tomu se dá přirovnat hledání zdroje výkonových problémů. A jelikož je diskové pole centrálním prvkem IT infrastruktury, skoro vždy se poukazuje právě na pole, jako na zdroj problému.

Zjednodušení a zrychlení Root Cause analýzy performance problémů a jejich automatické vyřešení, je cílem Ops Center Analyzeru. Pohledem na základní dashboard Analyzeru ihned zjistíte, co se děje ve vaší infrastruktuře.

Základní dashboard Ops Center Analyzer.
Obrázek 8: Základní dashboard Ops Center Analyzer.

Zásadní výhodou Analyzeru je, že je schopen monitorovat celou datovou cestu od datového úložiště, přes SAN síť, až po připojení servery. Získáváte tak komplexní pohled na infrastrukturu a máte k dispozici výkonové ukazatele ze všech vrstev infrastruktury.

Monitoring celé datové cesty.
Obrázek 9: Monitoring celé datové cesty.

Tento přístup umožňuje pomocí umělé inteligence identifikovat problematický bod infrastruktury, což si jediným pohledem na monitorované hodnoty můžete sami ověřit. Analyzer toto ještě podtrhuje schopností ukládat historická data bez jejich průměrování. A z těch dat se samozřejmě učí, jak vypadá běžný provoz pro dané období dne, měsíce či roku. Pokud k tomu přidáme i schopnost monitoringu konfigurace jednotlivých zařízení a identifikace změn v konfiguraci, tak síla Analyzeru je opravdu obrovská.

Obrázek 10: Monitoring změn konfigurace zařízení.
Obrázek 10: Monitoring změn konfigurace zařízení.

Reporting je samozřejmostí. K dispozici je mnoho předpřipravených reportů, které si ale můžete snadno upravovat, dle potřeby. Přidávat další sledované metriky, zařízení, nebo změny konfigurace zařízení, není problém ani pro standardního uživatele.
Pokud se chcete dozvědět detailní informace o Hitachi Ops Center Analyzer, tak doporučujeme tento webinář od Hitachi kolegů z Center of Excellence.

 

HITACHI OPS CENTER PROTECTOR

Protector má za úkol chránit vaše data pomocí lokálních a vzdálených replik. Jeho potenciál ale sahá spíše až ke copy data managementu, v plném slova smyslu. Nejen vytváření kopií, ale i jejich další využití pro business účely, to je oč tu běží. A to se pohybujeme stále na úrovni správy infrastrukturních komponent.

Copy data management v podání Ops Center Protector.
Obrázek 11: Copy data management v podání Ops Center Protector.

Síla Protectoru tkví ve využití sofistikované správy uživatelů, jejich práv a práv k přístupu k jednotlivým volumům, serverům a funkcím. Právě tento robustní systém umožní nastavit celé prostředí tak, že jednotliví např. aplikační, nebo business uživatelé, budou mít přístup jen ke svému „písečku“. Budete mít jistotu, že jejich akce v podobě vytváření datových kopií, připojení kopií k jiným serverům a jejich další zpracování, neohrozí produkční prostředí, ani jiné aplikace a uživatele.

Obrázek 12: Pokročilá správa uživatelů, zdrojů, funkcí a rolí v Protectoru.

Jakmile nastavíte korektně uživatele, využijete další silnou stránku Protectoru – politiky. Jednotlivá workflow vytváření kopií, jak lokálních, nebo vzdálených, lze připravit pomocí politik. Složitější nastavení tak budete dělat jen jednou a poté jej budete pouze aplikovat na vybrané volumy. Protector zajistí zbytek.

Politika pro vytvoření lokálních a vzdálených kopií dat.
Obrázek 13: Politika pro vytvoření lokálních a vzdálených kopií dat.
Reporting Ops Center Protector.

Jak můžete využít síly Protectoru a integrovat jeho funkce s VMware vCeneter názorně demonstrujte toto video.

HITACHI OPS CENTER AUTOMATOR

Poslední silnou komponentou Ops Center řešení je Automator. Automator cílí na společnosti s komplexní IT infrastrukturou, kde se automatizace stává nezbytnou součástí každodenního života.

Ops Center Automator.
Obrázek 15: Ops Center Automator.

Ač by se to mohlo nabízet, Automator není jednoúčelový automatizační nástroj pro disková pole Hitachi. Představuje spíše univerzální abstrakční a automatizační engine, jehož cílem je snížit počet procesů nutných k realizaci konfigurační změny v IT, zrychlit dodávku daného požadavku a snížit riziko chyby. Nedílnou součástí je i integrace s dalšími nástroji jako je např. ServiceNow.

Oddělení uživatelských rolí je opět nedílnou součástí. Základní dělení uživatelů si lze představit takto:

Paradoxně začneme „konzumenty“. Pro ty je dostupný z pohledu Automatoru katalog služeb, ze kterých mohou vybírat a realizovat tak své požadavky. Jakýkoli zadaný požadavek vyžaduje schválení dle definovaného workflow (pokud je tak nakonfigurováno). Až po jeho schválení dojde k realizaci daného požadavku. A to plně automaticky, bez potřeby manuálního zásahu administrátora.

Vytvoření požadavku na vybranou službu v Automatoru.
Obrázek 16: Vytvoření požadavku na vybranou službu v Automatoru.

Pro „budovatele“ nabízí Automator velké množství předdefinovaných služeb – takzvaných „service templates“. Ty je možné využít přímo k automatizaci daného úkolu, ale spíše je využijete pro vytvoření nové služby, kterou si můžete upravit dle vašich potřeb. Nemusíte začínat od 0, ale budete stavět na ověřeném a funkčním základu. Finální službu poté uvolníte do katalogu, aby ji mohli využít běžní uživatelé.

Service template v Automatoru.

Služby, které vytváříte, nemusí být vztaženy jen na diskové pole a například provisioning kapacity. Služby mohou být velice komplexní a zasahovat od infrastrukturní vrstvy až po aplikační úroveň.

Obrázek 18: Složité služby vytváření v Automatoru.

Jak jsme zmiňovali na začátku, přeci jen se jedná o univerzální abstrakční a automatizační engine. Jeho možnosti jsou opravdu široké. Limitem jsou jen meze vaší automatizační strategie.

Pokud se chcete dozvědět detailní informace o Hitachi Ops Center Automator, tak doporučujeme tento webinář od Hitachi kolegů z Center of Excellence.

 

JE LIBO UKÁZKA?

Doufám, že tento článek pomůže napravit reputaci o nedostatečné kvalitě managementu diskových polí Hitachi VSP. Nyní jsou k dispozici opravdu silné a moderní nástroje, které se dále rozvíjí dle potřeb našich menších i větších zákazníků. Pokud vás některá oblast zaujala natolik, že byste rádi viděli, jak je použitá v reálném nasazení, ozvěte se na hitachi@dns.cz. Rádi pro vás připravíme demo ve spolupráci s Hitachi Center of Excellence.

Přihlaste se k odběru novinek